+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Franču valodas kursi
 
Vispārējā informācija


KAM: Piedāvājam apgūt franču valodu valsts pārvaldē nodarbinātajiem, kuriem darba pienākumi saistīti ar starptautiskajām attiecībām.

KAS: Programma «Franču valoda starptautiskajās attiecībās» tiek finansēta no Starptautiskās Frankofonijas organizācijas un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem ar Valsts Kancelejas atbalstu.
Infografika par franču valodas apguvi

Papildus franču valodas mācībām grupās, tiek īstenoti vietējie un ārvalstu franču valodas semināri. Lai pilnveidotu zināšanas, dalībnieki var pieteikties 15 stundu sarunvalodas kursam, kā arī piedalīties ārvalstu stipendiju konkursos.

KAD: Mācības tiek īstenotas pavasara un rudens semestros. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā, rīta vai pēcpusdienu grupās, vienas nodarbības ilgums 2 stundas. Kopējais semestra ilgums ir 50 astronomiskās stundas.

Semestra noslēgumā dalībniekiem ir jākārto rakstiskais un mutiskais pārbaudījums, pēc tā sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegti sertifikāti. Visa semestra garumā tiek vērtēts dalībnieka apmeklējums (ne māzāk kā 70% no visa mācību laika).

KUR: Mācības notiek Valsts administrācijas skolas telpās, Rīgā, Raina bulvārī 4.

Informācija dalībniekiem ar labām priekšzināšanām
Budžeta grupās var pieteikties dalībnieki, kuru franču valodas zināšanu līmenis ir vismaz A2.1. Lai pieteiktos kādā no bezmaksas grupām ir jāaizpilda pieteikuma forma franču valodā, kurā jānorada motivācija, kāpēc franču valoda ir nepieciešama darbam.  Katru dalībnieka motivāciju izskata Valsts kanceleja un apstiprina dalībnieku iekļaušanu grupās.

Ja iepriekš ir apgūta franču valoda, bet ir bijis vismaz viena gada pārtraukums, vai nav konkrēti zināms līmenis, lūgums norādīt pieteikumā, ka nepieciešams līmeņa noteikšanas tests. To būs iespēja kārtot pirms kursu uzsākšanas.

Informācija iesācējiem 
Iesācēji bez priekšzināšanām (A1.1 līmenis) un ar nelielām priekšzināšanām (A1.2 līmenis) aicināti apgūt franču valodu maksas grupās, cena par 50 astronomiskajām stundām 190.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

Valsts pārvaldē nodarbinātie, sekmīgi pabeidzot A1.2 līmeni, mācības varēs turpināt nākamajā A2.1 līmenī budžeta grupās.

Lai pietiektos, rakstīt uz jekaterina.romanenko@vas.gov.lvInformācija par 2018.gada rudens semestri:

Mācību sākums: 
Budžeta grupām no A2.1 līmeņa līdz C1.2 līmenim mācības sāksies 2018.g. 20. augustā. 
Iesācēju grupām no A1.1 līmeņa līdz A1.2 līmenim mācības sāksies 2018.g. 10. septembrī.

Mācību grafiks:

Iesācējiem: 
A1.1. līmenim - pirmdienās un trešdienās, vai otrdienās un ceturtdienās, rīta vai vakara grupās.
A1.2 līmenim - otrdienās un ceturtdienās rīta grupā
Skat.zemāk nodarbību grafiku.

Budžeta grupās (A2.1 - C1.2 līmeņi):
Skat.zemāk.

Grupu saraksts
Nodarbību grafiks
Nodarbību grafiks iesācējiem

 
Mācību ilgums:
2 reizes nedēļā, pa 2 stundām. Kopā pavasara semestrī notiek 23 vai 25 nodarbības, 46 vai 50 astronomiskās stundas. Šajā semestrī ir ļoti svarīgs regulārs apmeklējums  - jāapmeklē vismaz 70% nodarbību. Noslēgumā ir eksāmens – rakstiskā un mutiskā daļa. Sekmīgi beidzot mācības tiek izsniegts sertifikāts.

Noslēguma eksāmens:
2018. gada rudens sesijas noslēgumā DFP RI eksāmens aizstās sesijas beigu eksāmenu B12 B22 un C12 grupās, lai programmas dalībnieki mācību noslēgumā iegūtu starptautiski atzītu diplomu DFP RI - “Diplôme du français professionnel Diplomatie et Relations Internationales”, par kuru viņiem nevajadzēs maksāt. Pārejās grupas (A11, A12, A21, A22, B11, B21, C11) kārtos parasto sesijas noslēguma zināšanu pārbaidījumu un saņems Valsts administrācijas skolas izsniegto sertifikātu.

DFP RI diploma priekšrocības :
- apliecina franču valodas zināšanas profesionālās vides kontekstā;
- ir starptautiski atzīts uzņēmumos un iestādēs daudzviet pasaulē;
- ir beztermiņa;
- var palīdzēt uzstādīt konkrētu mērķi franču valodas apguvē;
- ļauj Latvijas pārstāvjiem, ierēdņiem un diplomātiem nepastarpināti paust savu viedokli gan formālās, gan neformālās sarunās ES institūcijās un starptautiskajā vidē kopumā, pārstāvot valsts intereses un veicinot tās atpazīstamību, izaugsmi un konkurētspēju.

Mācību maksa iesācējiem :
Īpaša cena valsts pārvaldē nodarbinātājiem par mācībām A1.1. un A1.2 iesācēju līmeņos - 190.00 EUR par 50 stundām (3 mēneši), + PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes. Maksājumu var dalīt 2 vai 3 daļās.

Mācību maksa A2.1 - C1.2 grupām:  Bezmaksas

Mācību vieta:
Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4 Rīgā.

Par pieteikšanos:

A11–A12 iesācēju līmeņiem: līdz 31.augustam aizpildīt pieteikuma anketu saitē - ejuz.lv/iesaceji (ja nesanāk atvērt saiti,  lūgums iekopēt adresi interneta pārlūkā).

A21–C12  līmeņiem: līdz 14.augustam aizpildīt pieteikuma anketu franču valodā saitē - ejuz.lv/pieteikans2112  (ja nesanāk atvērt saiti, lūgums iekopēt adresi interneta pārlūkā).
 
Ja nesanāk atvērt vaļā saiti, lūgums aizpildīt attiecīgu pielikumā esošo pieteikuma anketu un nosūtīt to uz e-pastu jekaterina.romanenko@vas.gov.lv

Pieteikuma forma iesācējiem
Pieteikuma forma A21-C12 līmeņiem
 
Līmeņa noteikšanas tests:

Testēšana 2018.gada rudens sesijai notiks gan tiešsaistē, iepriekš saņemot uz e-pastu īpašu adresi un kodu, gan klātienē 14. vai 16. augustā plkst. 10.00.
Testa rezultāti būs zināmi uzreiz pēc testa.

Skaidrojums kā notiek maiņa no viena līmeņa uz nākamo:
 
A1.1A/B → A1.2 (iesācēju maksas grupas)
A1.2 → A2.1
A2.1 → A2.2
A2.2 → B1.1
B1.1 → B1.2
B1.2 → B2.1
B2.1 → B2.2
B2.2 → C1.1
C1.1 → C1.2


Kontaktpersona:
Jekaterīna Romaņenko
Valsts administrācijas skolas
Starptautiskās sadarbības koordinatore
Tālrunis: 67821271
E-pasts: jekaterina.romanenko@vas.gov.lv